עשה זאת בעצמך איך לבנות אדנית עץ קטנה בעלות מינימליתאיך לבנות בעצמכם אדנית מעץ לשלם רק על החומרים ולבצע באופן פשוט באמצעות הסירטון כאן למטה את המלאכה